Producent produktów i przetworów z ryb

Struktura GK Graal

 

Struktura GK Graal

 

GRAAL S.A.

JEDNOSTKA DOMINUJĄCA

Producent i dystrybutor konserw rybnych

KORAL S.A.

 

 

100 %
udziału
w głosach

 

Producent ryb wędzonych

 

SUPERFISH S.A.

 

 

100 %
udziału

w głosach


Dystrybutor produktów rybnych marynowanych
i mrożonych

KOOPEROL SP. Z O.O.

 

100 %
udziału

w głosach

 

Producent i dystrybutor konserw mięsnych, dań obiadowych w słoikach i na tackach

R.C.CONSULTING SP. Z O.O.

 


100 %
udziału
w głosach


Firma doradcza
i konsultingowa

 

100 %                                 100%
udziału                              udziału
w głosach                       w głosach

 

Alfa                                         Graal

Superfish                     Norway AS

GK                                             
  Sp. z o.o.                                                
S.K.A.                                                    

100 %
udziału
w głosach

 

Beta Superfish 

GK
Sp. z o.o. S.K.A.

100 %
udziału
w głosach

 

Gamma Superfish 

GK Sp. z o.o.

S.K.A.

100 %
udziału
w głosach

 

Delta

Superfish GK

Sp. z o.o.

S.K.A.

100 %
udziału
w głosach

 

Sigma Superfish 

GK

Sp. z o.o. S.K.A.

 

100 %
udziału
w głosach

 

Omega
Superfish 

GK

Sp. z o.o.

S.K.A.

 

 

 

 

 

100 %
udziału
w głosach

 

Koral
GmbH

 

 

 

 

 

 

 

OPIS SPÓŁEK

 

1. RC Consulting  Spółka z o.o.

Forma prawna: Spółka z o.o.
Siedziba: 84-100 Swarzewo,
ul. Sztormowa 5
Regon: 220140535
Nip: 588-21-56-556
Przedmiot działalności: Pozostała sprzedaż hurtowa – PKD 51.90
 
Udział Graal S.A. w kapitale spółki zależnej i głosach na walnym zgromadzeniu: Graal S.A. jest właścicielem 1400 udziałów spółki RC Consulting SP. z o.o. , co daje 100 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu oraz 100% udziału w kapitale zakładowym

2. Kooperol Spółka z o.o.

Forma prawna: Spółka z o.o.        
Siedziba Zduny 40A; 83-115 Swarożyn
Regon 220142190
Nip: 592-21-09-067
Przedmiot działalności : produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych  i z krwi, PKD 1513A
Udział Graal S.A. w kapitale spółki zależnej i głosach na walnym zgromadzeniu: Graal S.A. jest właścicielem 157 622 udziałów spółki Kooperol , co daje 100 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu oraz 100% udziału w kapitale zakładowym.

3. Koral S.A.

Forma prawna: Spółka akcyjna
Siedziba: ul. Za Dworcem 13, 83 – 110 Tczew
Regon 190397369  
Nip: 583-00-19-847
Przedmiot działalności : przetwórstwo rolno-spożywcze, w tym: konserwy rybne, ryby wędzone, ryby mrożone, przetwory rybne, owoce morza, import-eksport surowców do przetwórstwa, handel hurtowy i detaliczny.
Udział Graal S.A. w kapitale spółki zależnej i głosach na walnym zgromadzeniu: Graal S.A. jest właścicielem 2 988 000 akcji spółki Koral, co daje 100% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 100% udziału w kapitale zakładowym.

4. Superfish S.A.

 
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Siedziba: Kukinia 43; 78-111 Ustronie Morskie
Regon: 330575720      
Nip: 671-15-23-250
Przedmiot działalności: rybołówstwo i rybactwo łącznie z działalnością usługową, przetwarzanie i konserwowanie ryb i produktów rybołówstwa, przetwórstwo owoców i warzyw, sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu, pozostała sprzedaż hurtowa, sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, restauracje i inne placówki gastronomiczne, działalność stołówek i catering, transport lądowy pozostały, przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów, pozostała działalność usługowa.
Udział Graal S.A. w kapitale spółki zależnej i głosach na walnym zgromadzeniu:

Graal S.A. jest właścicielem  11 202 466 akcji  spółki Superfish, co daje 100% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 100% udziału w kapitale zakładowym.

5. Alfa Superfish GK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Forma prawna: Spółka Komandytowo-Akcyjna
Siedziba: Wejherowo, ul. Zachodnia 22
Regon:     221961211      
Przedmiot działalności: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, sprzedaż hurtowa żywności, działalność usługowa  w zakresie informacji, finansowa działalność usługowa, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, pozostała działalność usługowa
Udział Graal S.A. w kapitale spółki zależnej i głosach na Walnym Zgromadzeniu: Graal S.A. jest właścicielem  5.000 akcji  spółki Alfa Superfish GK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., co daje 100% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 100% udziału w kapitale zakładowym.

6. Beta Superfish GK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Forma prawna: Spółka Komandytowo-Akcyjna
Siedziba: Wejherowo, ul. Zachodnia 22
Regon:     221961151  
Przedmiot działalności: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, sprzedaż hurtowa żywności, działalność usługowa  w zakresie informacji, finansowa działalność usługowa, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, pozostała działalność usługowa
Udział Graal S.A. w kapitale spółki zależnej i głosach na Walnym Zgromadzeniu: Graal S.A. jest właścicielem  5.000 akcji  spółki Beta Superfish GK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., co daje 100% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 100% udziału w kapitale zakładowym.

7. Gamma Superfish GK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Forma prawna: Spółka Komandytowo-Akcyjna
Siedziba: Wejherowo, ul. Zachodnia 22
Regon:     221961122      
Przedmiot działalności: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, sprzedaż hurtowa żywności, działalność usługowa  w zakresie informacji, finansowa działalność usługowa, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, pozostała działalność usługowa
Udział Graal S.A. w kapitale spółki zależnej i głosach na Walnym Zgromadzeniu: Graal S.A. jest właścicielem 2 988 000 akcji spółki Koral, co daje 100% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 100% udziału w kapitale zakładowym,  natomiast Koral S.A.  jest właścicielem  5.000 akcji  spółki Gamma Superfish GK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., co daje 100% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 100% udziału w kapitale zakładowym.

8. Delta Superfish GK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Forma prawna: Spółka Komandytowo-Akcyjna
Siedziba: Wejherowo, ul. Zachodnia 22
Regon: 221961286      
Przedmiot działalności: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, sprzedaż hurtowa żywności, działalność usługowa  w zakresie informacji, finansowa działalność usługowa, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, pozostała działalność usługowa.
Udział Graal S.A. w kapitale spółki zależnej i głosach na Walnym Zgromadzeniu: Graal S.A. jest właścicielem 2 988 000 akcji spółki Koral, co daje 100% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 100% udziału w kapitale zakładowym,  natomiast Koral S.A.  jest właścicielem  5.000 akcji  spółki Delta Superfish GK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., co daje 100% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 100% udziału w kapitale zakładowym.

9. Sigma Superfish GK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Forma prawna: Spółka Komandytowo-Akcyjna
Siedziba: Wejherowo, ul. Zachodnia 22
Regon: 221961145      
Przedmiot działalności: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, sprzedaż hurtowa żywności, działalność usługowa  w zakresie informacji, finansowa działalność usługowa, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, pozostała działalność usługowa.
Udział Graal S.A. w kapitale spółki zależnej i głosach na Walnym Zgromadzeniu: Graal S.A. jest właścicielem  11 202 466 akcji  spółki Superfish, co daje 100% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 100% udziału w kapitale zakładowym,  natomiast Superfish S.A.  jest właścicielem  5.000 akcji  spółki Sigma Superfish GK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., co daje 100% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 100% udziału w kapitale zakładowym.

10. Omega Superfish GK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Forma prawna:  Spółka Komandytowo-Akcyjna
Siedziba: Wejherowo, ul. Zachodnia 22
Regon:  221961180      
Przedmiot działalności: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, sprzedaż hurtowa żywności, działalność usługowa  w zakresie informacji, finansowa działalność usługowa, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, pozostała działalność usługowa.
Udział Graal S.A. w kapitale spółki zależnej i głosach na Walnym Zgromadzeniu: Graal S.A. jest właścicielem 94 000 udziałów spółki Kooperol , co daje 100 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu oraz 100% udziału w kapitale zakładowym,  natomiast Kooperol Sp. z o.o.  jest właścicielem  5.000 akcji  spółki Omega Superfish GK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., co daje 100% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 100% udziału w kapitale zakładowym.

11. Koral GmbH

 
Forma prawna:  Spółka z o.o.
Siedziba: Frankfurt (Oder), Im Technologiepark 1
Przedmiot działalności: rybactwo i hodowla wodna, produkcja artykułów spożywczych i pasz dla zwierząt, handel hurtowy, handel detaliczny, transport drogowy towarów, magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport.
Udział Graal S.A. w kapitale spółki zależnej i głosach na Walnym Zgromadzeniu: Graal S.A. jest właścicielem 2 988 000 akcji spółki Koral, co daje 100% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 100% udziału w kapitale zakładowym,  natomiast Koral S.A.  jest właścicielem   udziału nr 1 spółki Koral GmbH , co daje 100 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu oraz 100% udziału w kapitale zakładowym.

 

 

Nasze marki

poznaj Grupę Kapitałową Graal