Producent produktów i przetworów z ryb

Strona główna

< Zobacz pozostałe wpisy

 

2016-05-14

Komunikat Zarządu Graal S.A.

Z uwagi na problemy techniczne niezależne od Spółki w dniu wczorajszym tj. 13 maja 2016 r. nie mógł zostać opublikowany raport okresowy, zawierający śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GRAAL za I kwartał 2016 r. oraz śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe GRAAL S.A. za I kwartał 2016 r. Zarząd Graal S.A. dołoży starań, żeby publikacja raportu nastąpiła do dnia 16 maja 2016 r.

Nasze marki

poznaj Grupę Kapitałową Graal